Systemy informatyczne dla operatorów sieci telekomunikacyjnych

Działalność w obszarze systemów bilingowych rozpoczęliśmy w 1998 roku tworząc dla niezależnych operatorów telekomunikacyjnych system przeznaczony do celów bilingu, rozliczeń międzyoperatorskich, obsługi i rozliczeń klienta oraz windykacji należności

 


sybilla


System bilingowy sybilla umożliwia masowe rozliczanie usług świadczonych m. in. przez operatorów sieci telefonicznych, telewizji kablowych, dostawców usług dostępu do sieci Internet

Obsługa Klienta

 • Ewidencja klientów i abonentów
 • Kontrola stanu realizacji usług
 • Wydruk umów, faktur, zestawień, wykazów usług i połączeń
 • Fakturowanie instalacji, bieżąca sprzedaż usług i akcesoriów
 • Korekta sprzedaży masowej i bieżącej
 • Sprzedaż ratalna
 • Dzienniki sprzedaży

Rozliczenia Klienta

 • Rozliczenia wg indywidualnych kont klienta
 • Przegląd operacji na koncie
 • Rejestracja dokumentów specjalnych
 • Stan rozrachunków
 • Rejestry VAT
 • Potwierdzenia sald

Kasa – Bank

 • Rejestracja i automatyczne rozliczanie operacji gotówkowych oraz dokumentów bankowych
 • Obsługa zapłat częściowych
 • Raporty kasowe oraz dzienniki operacji bankowych
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych

Wezwania do Zapłaty

 • Kontrola zadłużenia klientów
 • Stopniowalność wezwań do zapłaty
 • Wydruk masowy i indywidualny wezwań
 • Historia wezwań dla klienta
 • Dzienniki wezwań

Noty Odsetkowe

 • Masowe oraz indywidualne generowanie not odsetkowych
 • Definiowalne kryteria naliczania not
 • Automatyczna aktualizacja konta klienta
 • Anulowanie not
 • Dzienniki not

Analizy Finansowe

 • Analiza należności
 • Raporty: przychody, wpływy
 • Statystyki usług i połączeń

Mediacja – Kolekcja

 • Definiowanie źródeł danych
 • Identyfikacja i import rekordów bilingowych CDR, EDR
 • Weryfikacja i ujednolicanie rekordów
 • Przegląd rekordów ważnych i odrzuconych
 • Hurtownia danych bilingowych
 • Kontrola spójności

Biling – Rozliczenia Międzyoperatorskie

 • Wycena usług i połączeń
 • Rozliczenia impulsowe i/lub sekundowe
 • Nalicznie bonifikat indywidualnych i globalnych
 • Rozliczanie nadpłat
 • Naliczanie bonifikat i odszkodowań za uszkodzenia
 • Faktury indywidualne i zbiorcze
 • Automatyczna aktualizacja kont
 • Statystyki ruchu wg rodzaju połączeń
 • Waluta rozliczeń: oraz

Definiowanie Usług

 • Definiowanie cenników usług i połączeń
 • Definiowanie operatorów i cenników połączeń dla rozliczeń międzyoperatorskich
 • Zarządzanie bonifikatami cyklicznymi i progresywnymi
 • Elastyczne plany taryfowe

Obsługa Zadań

 • Elektroniczny obieg zadań pomiędzy działami firmy
 • Graficzne narzędzia definiowania schematów realizacji usług
 • Analiza zadań do wykonania (przeterminowane, bieżące i przyszłe)

Numeracja – Biuro Napraw

 • Zarządzanie numeracją telefoniczną
 • Strefy numeracyjne, plany SPQ
 • Centrale, koncentratory, obszary numeracji
 • Rejestracja i obsługa usterek
 • Ewidencja pomiarów parametrów i przebiegu linii
 • Definiowalne kryteria naliczania bonifikat i odszkodowań za uszkodzenia

Administrator Systemu

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Definiowanie poziomów dostępu
 • Parametryzacja systemu

e-faktura


pobranie faktur elektronicznych w formacie PDF

pobranie szczegółowego wykazu usług i połączeń (tzw. biling)

dostęp do informacji o saldzie konta rozliczeniowego

System umożliwia operatorom masowe rozsyłanie faktur elektronicznych generowanych w procesie bilingowym

pli-cbd


Oprogramowanie pli-cbd umożliwia realizację zobowiązań wytyczonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczących wymiany danych z ogólnopolskim systemem teleinformatycznym Platformą Lokalizacyjno - Informacyjną z Centralną Bazą Danych (PLI CBD 2) w zakresie:

przesyłania danych lokalizacyjnych powiązanych z przyznanymi operatorowi numerami KNA dla numerów alarmowych

wymiany komunikatów w procesie przenoszenia numerów (NP) w sieciach stacjonarnych (FNP)

Referencje


Kontakt


TELEPORT Marcin Gawenda
32-800 Poręba Spytkowska, ul. Bursztynowa 143

NIP: 8691195015 — VAT-UE: PL8691195015
REGON: 122436148 — EORI: PL869119501500000

teleport-mg@sybilla.eu

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych na zasadach zawartych w komunikacie o ochronie danych osobowych.

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy! 

Wprowadź poprawny email! 

Wprowadź imię i nazwisko! 

Wprowadź wiadomość! 

Wystąpił błąd! Spróbuj ponownie lub wyślij wiadomość używając swojego klienta pocztowego. 

© 1998 – 2024 TELEPORT